GeoDays

Geodays-tapahtuman logo

Geotieteet ovat ensisijaisessa asemassa tulevaisuuden haasteiden ennakoinnissa ja niiden hallinnassa.
Jotta pystymme vastaamaan tähän tehtävään parhaalla tavalla, on välttämätöntä tuoda yhteen alan asiantuntijoita niin yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta kuin yksityiseltä sektorilta.

GeoDays on Suomen Geologisen Seuran, yliopistojen (Helsinki, Oulu, Turku, Åbo), geoalan yhteisöjen (Geokemian Rengas) ja Geologian tutkimuskeskuksen yhdessä koordinoima kansallinen laaja-alainen geotieteen alan kokous. Siihen kuuluu koulutusta, kokoustamista (esitelmiä ja postereita) sekä työpajoja ja työryhmien tapaamisia. Kokouksen teemat ovat ajankohtaisia ja eri geotieteiden aloja yhteen tuovia.

Kannustamme kaikkia geoalalla niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla toimivia osallistumaan GeoDays-kokouksiin. Lisätietoa seuraavasta kokouksesta löydät valikosta otsikon ”Tuleva tapahtuma” alta. Menneiden kokousten abstraktikokoelmia voit tarkastella ”Menneet tapahtumat” -otsikon alta. Kehitysideoita kokouksesta voi lähettää esimerkiksi geologisen seuran puheenjohtajalle.