Geologi-lehti

Uusimmassa Geologissa (6/2022)

Vuoden 2022 viimeisessä Geologissa ollaan uudenlaisen geofysiikan ja uuden maaperämuodon äärellä, sillä lehti sisältää pitkät artikkelit sekä myoneista että murtoista. 

Näiden lisäksi lehdestä löytyvät artikkelit Puolangalla viime kesänä järjestyistä Kaoliinifestivaaleista ja K. H. Renlundin vaikuttavuudesta. 

---

Koko sisältö lehden verkkoversiossa.


Geologi-lehti

Seuran jäsenlehti Geologi on ilmestynyt vuodesta 1949. Geologi julkaisee geologisia ja geologiaa sivuavia artikkeleita, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja tiedonantoja sekä kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja ja esittelyjä. Geologi ilmestyy värillisenä kuusi kertaa vuodessa ja sen painos on 850. Lehti leviää ennen kaikkea SGS:n jäsenkunnan keskuuteen, mutta myös kirjastoihin ja harrastajille.

Lähetä artikkelien käsikirjoitukset ja tiedustelut päätoimittajalle.