Geologi-lehti

Uusimmassa Geologissa (6/2020)

Vesikriisi ratkaistiin hydrogeologiasta tietämystä hyödyntäen

Jorma Mäkelä

"Tiistaina 1. lokakuuta Petäjäveden Syrjäharjun vedenottamolta tuli automaattinen hälytys. Vedestä bakteereja ja epäpuhtauksia poistava uv-lamppu ilmaisi, että ongelmia oli yhtäkkiä moninkertaisesti tavanomaista enemmän. Aamulla oli satanut rankasti, pitkän kuivuuden jälkeen. Rankkasateen seurauksena pintavettä oli päässyt kaivoihin, joista vesi pumpataan kunnan vesijohtoverkostoon. Onneksi oli vielä virka-aika. Jo tunnin päästä vedenottamon pumput oli sammutettu. Saastunut vesi saatiin paineella ulos. Pahin oli vältetty: juomavesi ei pilaantunut. Mutta puolet vesilaitoksen vedenottokapasiteetista oli nyt pois pelistä.”

Lue uusimmasta Geologi-lehdestä Keski-Suomen Ely-keskuksen Jorma Mäkelän raportti siitä, miten tämä Petäjäveden vesikriisi ratkaistiin hydrogelogian avulla. Puhdas pohjavesi odotti vain parin porauksen päässä!

---

Koko sisältö lehden verkkoversiossa.


Geologi-lehti

Seuran jäsenlehti Geologi on ilmestynyt vuodesta 1949. Geologi julkaisee geologisia ja geologiaa sivuavia artikkeleita, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja tiedonantoja sekä kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja ja esittelyjä. Geologi ilmestyy värillisenä kuusi kertaa vuodessa ja sen painos on 1250. Lehti leviää ennen kaikkea SGS:n jäsenkunnan keskuuteen, mutta myös kirjastoihin ja harrastajille.

Lähetä artikkelien käsikirjoitukset ja tiedustelut päätoimittajalle sähköpostiosoitteeseen samppa.makela(at)helsinki.fi.