Geologi-lehti

Geologi-lehti

Seuran jäsenlehti Geologi on ilmestynyt vuodesta 1949. Geologi julkaisee geologisia ja geologiaa sivuavia artikkeleita, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja tiedonantoja sekä kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja ja esittelyjä. Geologi ilmestyy värillisenä kuusi kertaa vuodessa ja sen painos on 850. Lehti leviää ennen kaikkea SGS:n jäsenkunnan keskuuteen, mutta myös kirjastoihin ja harrastajille.

Lähetä artikkelien käsikirjoitukset ja tiedustelut päätoimittajalle.


Uusimmassa Geologissa (2/2023)

Uudessa Geologissa selvitetään miksi autojen jakohihnat hajoavat ja jakopäät kuluvat ennenaikaisesti Oulun alueella. Lehdessä myös asiaa sekundääristen kuparisulfidien vaikutuksesta moreenin geokemiaan sekä Hugo Berghellistä, joka tutki miksi Viipurin rapakivi paukkui ja pamahteli. Lisäksi tunnelmia hydrogeologian tutkimusmenetelmät -kurssilta sekä Tulevaisuuden Geo-osaaja -työelämätapahtumasta.

Koko sisältö lehden verkkoversiossa.