Yhteystiedot

Julkaisija

Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland r.y.
Geotieteiden ja maantieteen osasto
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Päätoimittaja

Sari Romppanen

Sähköposti: sari.marianne.romppanen(at)gmail.com

Toimitussihteeri

Mira Valkama

Toimituskunta

Tapio Halkoaho, Johanna Salminen, Joonas Virtasalo, Soili Solismaa (toimittaja)

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

Suomen Geologisen Seuran sihteeri
Olli-Pekka Siira
olli-pekka.siira(at)helsinki.fi