Yhteystiedot

Julkaisija

Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland r.y.
Geotieteiden ja maantieteen osasto
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Päätoimittaja

Samppa Mäkelä

Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti: samppa.makela(at)helsinki.fi

Toimitussihteeri

J. Sakari Salonen

Toimituskunta

Kirsti Korkka-Niemi, Reijo Pitkäranta, Petri Peltonen

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

Janne Hokka

Geologian tutkimuskeskus
PL 96
02151 Espoo

Sähköposti: sihteeri(at)geologinenseura.fi