Yhteystiedot

Julkaisija

Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland r.y.
Geotieteiden ja maantieteen osasto
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Päätoimittaja

Samppa Mäkelä

Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti: samppa.makela(at)helsinki.fi

Toimitussihteeri

Elina Lehtonen

Toimituskunta

Kirsti Korkka-Niemi, Reijo Pitkäranta, Riikka Kietäväinen

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

Paula Bigler

Suomen Geologisen Seuran sihteeri

Sähköposti: sihteeri(at)geologinenseura.fi