Yhteystiedot

Julkaisija

Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland r.y.
Geotieteiden ja maantieteen osasto
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Päätoimittaja

Elina Lehtonen

Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti: eslehton(at)gmail.com

Toimitussihteeri

Jussi S. Heinonen

Toimituskunta

Riikka Kietäväinen, Joonas Virtasalo, Reijo Pitkäranta, Paula Niinikoski-Fusswinkel (toimittaja)

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

Paula Bigler

Suomen Geologisen Seuran sihteeri

Sähköposti: sihteeri(at)geologinenseura.fi