GeoOlympiaden

GeoOlympiaden 2023 på svenska

Geologiska Sällskapet i Finland (GSF) har grundat en arbetsgrupp vars syfte är att öka kunskapen om geovetenskap bland gymnasieelever bland annat genom att delta i GeoOlympiaden (International Earth Science Olympiad; IESO). Tävlingen är väldigt populär i världen och varje år deltar elever från 30-45 länder. I GeoOlympiaden kan endast gymnasieelever mellan 16 och 18 år delta. I förra årets tävling deltog Finland för tredje gången med fyra gymnasielever från Finland.

På grund av coronavirussituationen ordnas den Geovetenskapliga olympiaden 2022 på distans. Gallringsprovet ordnas på distans och ett förberedande läger i en av universitetets forskningsstationer (år 2021 i Lammi). De fyra deltagare som utgör vinnande laget får rätt till studieplats i geologi vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet.

Alla gymnasieelever under 19 år får delta i gallringsprovet, och de som presterar bäst kommer att bjudas in till ett förberedande läger under sommaren 2023. Av dessa kommer de fyra bästa att väljas ut till landslaget. Alla rese- och inkvarteringskostnader täcks av det Geologiska Sällskapet i Finland.

Lärare i geovetenskap vid Helsingfors Universitet och Åbo Akademi ansvarar för gallringsprovet, lägret och urvalet av den slutliga gruppen. Detta sker i samarbete med Geologiska Sällskapets i Finlands utbildningskommitté.

Geografilärare kan anmäla sina skolor till gallringsprovet senast den 16.4.2023. Efter anmälningen är geografilärarens enda uppgift att dela länken till sina gymnasieelever. Lärarna kan anmäla sitt gymnasium och fråga eleverna om intresse först senare. Provet hålls den 18.4.2023.

Gallringsprovet är elektroniskt och behöver inte göras på skoltid. Tävlingen är öppen för alla gymnasieelever oavsett årskurs. Gallringsprovet kan göras antingen på finska eller svenska. Utöver det kan det förekomma engelskspråkiga frågor. Gallringsprovet är ett flervalsprov som innehåller frågor som berör olika geovetenskapliga ämnen på olika nivåer. Man behöver inte förbereda sig för provet. Om man vill veta vad geovetenskap betyder kan man bekanta sig med webbsidorna nedan. Samma sidor kan man använda under provet om det behövs:

Sveriges geologiska undersökning: https://www.sgu.se/om-geologi/

Naturhistoriska riksmuseet: http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden.7036.html

Tävlingen koordinator och kontaktperson är Minja Seitsamo-Ryynänen (minja.seitsamo-ryynanen(a)helsinki.fi).

Vi hoppas att flera gymnasieelever vill delta i gallringsprovet och lära sig nytt om geovetenskap!