GeoOlympiaden

GeoOlympiaden

Geologiska Sällskapet i Finland (GSF) vill öka kunskapen om geovetenskap bland gymnasiestuderande bland annat genom att möjliggöra Finlands deltagande i GeoOlympiaden (International Earth Science Olympiad; IESO). Tävlingen är väldigt populär runt om i världen och varje år deltar studerande från 30-45 länder. Finland har deltagit i tävlingen sedan 2018.

Den nationella tävlingen i geovetenskaper för gymnasiestuderande

Den nationella tävlingen för gymnasiestuderande är ett ypperligt sätt att bekanta sig med geovetenskaper, och de gymnasiestuderande som placerar bäst belönas med stipendier. Genom att delta i tävlingen har gymnasiestuderande även möjligheten att bli inbjudna till ett geovetenskapligt läger och även Finlands representationslag i GeoOlympiaden.

Nästa gång ordnas den nationella tävlingen tisdagen den 16.4.2024. Anmälan är öppen till och med den 14.4.2024! (OBS! Anmälningssidan är endast på finska, men i själva provet är all finskspråkig text översatt till svenska.)

En lärare eller rektor i ett gymnasium kan anmäla sin skola till tävlingen. Efter anmälningen är lärarens enda uppgift att dela länken till sina gymnasiestuderande. En lärare kan anmäla sitt gymnasium även om hen inte är säker på om någon studerande kommer att vilja delta.

Uppgifterna i tävlingsprovet är flervalsfrågor om geovetenskapliga teman. En del av uppgifterna är på de inhemska språken (finska och svenska), och en del på engelska. Det elektroniska provet öppnas kl 8.00 och stängs kl 23.00, och efter att ha påbörjat provet har den studerande två timmar på sig att genomföra det. Provet är optimerad för webbläsare på dator, men går även att göra på mobilenheter. Det är möjligt att använda internet under provet.

Uppgifterna i provet baserar sig inte på något material som delas ut på förhand, men det kan vara nyttigt att bekanta sig med geovetenskapliga teman före tävlingen, t.ex. genom följande sidor:
Sveriges geologiska undersökning
Naturhistoriska riksmuseet
Portalen Geologia.fi

Träningsläger inför GeoOlympiaden 2024

De 12–16 bäst placerade studerande i den nationella tävlingen bjuds in till ett geovetenskapligt läger i Helsingfors Universitets biologiska forskningsstation i Lammi i början av juni. År 2024 är lägret fem dagar långt. På lägret behandlas endogena och exogena processer, strukturgeologi, materias stora kretslopp, geokemi, geologiska risker samt klimatförändringen. De studerande lär sig även känna igen mineral och bergarter samt göra grupparbeten på basis av både fältarbeten och litteraturstudier. Som lärare på lägret fungerar geovetare från Helsingfors Universitet och Åbo Akademi.

Alla gymnasiestuderande oavsett ålder och årskurs kan delta i den nationella tävlingen, men till träningslägret och representationslaget kan endast de som uppfyller GeoOlympiadens krav väljas. År 2024 kan de studerande som

  • inte fyllt 19 år den 1.7.2024
  • är inskrivna vid ett gymnasium på hösten 2024, och
  • inte tidigare deltagit i representationslaget i IESO

bli inbjudna till träningslägret och invalda i representationslaget.

GeoOlympiaden 2024

På grund av coronavirussituationen ordnades de GeoOlympiaden 2021–23 på distans, men i augusti 2024 ordnas årets tävling på plats i Beijing i Kina.

Finlands representationslag består av fyra gymnasiestuderanden som väljs ut på träningslägret i Lammi i juni 2024. Dessa studerande får även studieplats genom direktval vid Helsingfors Universitets kandidatprogrammet i geovetenskap och vid Åbo Akademis ämne geologi.

 

Finlands IESO-koordinator och kontaktperson är Minja Seitsamo-Ryynänen (minja.seitsamo-ryynanen(a)helsinki.fi).

Vi hoppas att flera gymnasiestuderande vill delta i tävlingen och lära sig nytt om geovetenskap!