Tidigare evenemang

Den första GeoDays ordnas i 2023.

The Finnish National Colloquim of Geosciences
2021, Oulun yliopisto. Mötets abstraktvolym.
2019, Helsingfors universitet. Mötets abstraktvolym.