Bli medlem av Geologiska Sällskapet i Finland

Till inhemsk medlem kan sällskapet på förslag av två medlemma invälja varje finsk undersåte som genom sin kunskap eller verksamhet anses kunna befrämja sällskapets syften.

PDF iconMedlemsansökan (pdf)
Microsoft Office document iconMedlemsansökan (doc)

Medlemsavgift

Normal: 55 €
Studerande (grundexamen), pensionär: 25 €
Avgift innehåller Geologi-tidningen.

Medlemsansökan

Kontakt föreningens sekreterare.