Kontaktuppgifter

Sällskapet
Sekreterare Janne Hokka
Geologiska forskningscentralen
PB 96
02151 Esbo
sihteeri(at)geologinenseura.fi

Geologi-tidningen
Chefredaktör Samppa Mäkelä
Avdelningen för geovetenskaper och geografi
PB 64 (Gustaf Hällströms gata 2)
00014 Helsingfors universitet
samppa.makela(at)helsinki.fi

Bulletin
Chefredaktör Niina Kuosmanen
Avdelningen för geovetenskaper och geografi
PB 64 (Gustaf Hällströms gata 2)
00014 Helsingfors universitet
kuosmanen.niina(at)gmail.com

Webmaster
J. Sakari Salonen
sakari.salonen(at)helsinki.fi