Styrelsen 2019

Ordförande Kirsti Korkka-Niemi Avdelningen för geoveten-
skaper och geografi
PB 64
00014 Helsingfors universitet

kirsti.korkka-niemi(at)helsinki.fi

Viceordförande Reijo Pitkäranta Sundholmsplatsen 1
00180 Helsingfors

reijo.pitkaranta(at)fennovoima.fi

Ekonom Aleksi Aalto LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab
Norrskensgränden 1
02100 Esbo
aleksi.aalto(at)alumni.helsinki.fi
Sekreterare Janne Hokka Geologiska forsknings-
centralen
PB 96
02151 Esbo
sihteeri(at)geologinenseura.fi
Kompletterande
medlemmar
Petri Peltonen Avdelningen för geoveten-
skaper och geografi
PB 64
00014 Helsingfors universitet

petri.t.peltonen(at)helsinki.fi

  Petra Ihanamäki Uudenmaan ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat
Ympäristövaikutukset ja alueidenkäyttö
Semaforbron 12 B
PB 36
00521 Helsingfors

petra.ihanamaki(at)ely-keskus.fi

  Heli Lallukka Työympäristölaboratoriot (TU03)
Työterveyslaitos
Topeliusgatan 41 B
00250 Helsingfors
heli.lallukka
(at)ttl.fi

Revisorer

Susanne Åberg (Helsingfors universitet)
Annika Åberg (Helsingfors universitet)

Suppleanter

Paula Salminen (Geologiska forskningscentralen)
Kaisa Turunen (Geologiska forskningscentralen)