GeoDays

Geodays-tapahtuman logo

Geovetenskaperna spelar en central roll vid förekommande och hantering av framtidens utmaningar. För att ta itu med dessa på bästa möjliga sätt är det nödvändigt att sammanföra geosektorns experter från universitet, forskningsenheter och den privata sektorn.

GeoDays är en bred nationell konferens i geovetenskap som koordineras av Geologiska Sällskapet i Finland, universiteten (Helsingfors, Uleåborg och 2 x Åbo), Geokemian Rengas och Geologiska forskningscentralen. Konferensen omfattar skolning, presentationer och postrar, samt workshops och arbetsgruppsmöten. Konferensens teman är aktuella och ”tvärgeovetenskapliga”.

Vi uppmuntrar alla – både inom den offentliga och inom den privata sektorn – som jobbar med geovetenskap att delta i GeoDays-konferensen. Mera information om följande möte finns under ”Kommande evenemang”. Tidigare konferensers abstraktvolymer hittas under ”Tidigare evenemang”. Idéer om hur man kunde utveckla konferensen kan skickas till exempel till ordföranden för det Geologiska Sällskapet i Finland.