Kunnianosoitukset

Suomen Geologisen Seuran kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voidaan kutsua kotimainen tai ulkomainen henkilö, jolla on harvinaisen suuret seuran toiminta-alaan kuuluvat tieteelliset ansiot tai joka on muulla toiminnallaan edistänyt erikoisen tehokkaasti seuran pyrkimyksiä.

Nykyiset kunniajäsenet

Joakim Donner
 


Eskola-mitali

Suomen Geologisen Seuran hallitus on kokouksessaan 1.6.1962 päättänyt perustaa 8.1.1963 kunniapuheenjohtajansa, prof. Pentti Eskolan, nimeä kantavan ansiomitalin, josta käytetään nimitystä Eskola-mitali.

1. Eskola-mitali valmistetaan kullasta ja sen antamisesta päättää SGS:n hallitus kutakin luovutustilaisuutta varten erikseen asettamansa 4-henkisen mitalinjakotoimikunnan esityksestä. Tämän toimikunnan yhtenä jäsenenä on SGS:n puheenjohtaja. Toimikunta voi puolestaan kuulla asiantuntijoita harkitsemassaan laajuudessa.
2. Eskola-mitali annetaan sellaiselle suomalaiselle tutkijalle, joka on ansiokkaasti suorittanut geologista, mineralogista tai niiden sovellusten tutkimusta sekä niiden kautta tehnyt maatamme kansainvälisesti tunnetuksi.
3. Eskola-mitali voidaan antaa myös ulkolaiselle tutkijalle, joka on erityisen ansioitunut joko Suomen peruskalliogeologian tai siihen läheisesti sovellettavien tutkimusten suorittajana.
4. Eskola-mitali voidaan antaa korkeintaan viisivuosikausittain ja tällöinkin vain yhdelle henkilölle. Mitalin luovuttaminen tapahtuu SGS:n hallituksen erikseen määräämällä tavalla.
5. Eskola-mitalin valmistukseen tarvittavat välineet säilytetään SGS:n hallituksen määräämässä paikassa. Mitalin saa lyöttää vain yhtä jakotilaisuutta varten kerrallaan.

Kultaisen (18 kk) mitalin paino on 158 g Au 750 ‰. Mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä Heikki Häiväoja. Mitalin toinen puoli Häiväojan mukaan esittää seuraavaa: P. Eskola on löytänyt jalon esiintymän niin peruskalliosta kuin elämästäkin. Lohkareen alareunassa oleva pyöreä merkki on geologisen poran merkki. Mitalin muotti on Kultakeskus Oy:llä.

Vuodesta 1963 lähtien SGS on kaivos- ja mineraaliteollisuuden taloudellisen tuen turvin antanut kultaisen Eskola-mitalin erityisen ansioituneille geologeille:

8.1.1963 prof. Pentti Eskola
26.4.1969 prof. Tom F. W. Barth
14.2.1975 prof. Väinö Auer
14.11.1980 prof. Thure Georg Sahama
22.10.1986 prof. Ahti Simonen
21.4.1994 prof. Maunu Härme
19.2.1999 prof. Kaarlo J. Neuvonen
6.9.2007 prof. Gabor Gaál
7.10.2016 prof. Heikki Papunen