Seura pähkinänkuoressa

Suomen Geologinen Seura (SGS) on suurin ja vanhin geologian alan yhdistys Suomessa. Se perustettiin vuonna 1886. Seuran tarkoituksena on edistää geologista ja mineralogista tutkimusta maassamme sekä lisätä harrastusta näihin tieteisiin. Suomen Geologisen Seuran tärkein tehtävä on aina ollut järjestää kokouksia, joissa on pidetty tieteellisiä esitelmiä. SGS järjestää temaattisia 1–3-päiväisiä symposioita, kongresseja ja ekskursioita.

Kokousten lisäksi toinen merkittävä SGS:n aktiviteetti on julkaisutoiminta. Seuralla on sarja nimeltään Bulletin of the Geological Society of Finland. Vuoden 1949 alusta on myös julkaistu jäsenlehteä nimeltä Geologi. Siinä julkaistaan lyhyitä tieteellisiä artikkeleja, SGS:n tiedonantoja, kertomuksia ekskursioista, kongresseista ja symposioista, kirja-arvosteluja ja jäsenuutisia.