Vastaa Seuran toimintaan liittyvään kyselyyn

Suomen Geologinen Seura on avannut kyselyn Seuran toimintaan liittyen. Toivomme vastauksia sekä seuran jäseniltä että henkilöiltä, jotka ovat kiinnostuneita geologiasta, mutta eivät ole seuran jäseniä. Kyselyn vastauksia käytetään SGS:n toiminnan kehittämiseen sekä Geologi-lehteen 6/2021 kirjoitettavan artikkelin pohjana. Olemme kiitollisia kaikista vastauksista! Voit vastata kysymyksistä osaan tai kaikkiin. Kysely on anonyymi.
 

Päivitys 20.9.2021: kyselyn vastausaika on päättynyt. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!