Vaalikokous 14.12.2023

Tervetuloa vaalikokoukseen! Kokous pidetään 14.12.2023 klo 18:00-19:45 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 

Sääntöjemme mukaan vaalikokouksessa todetaan, että

  • kuluvan vuoden puheenjohtaja siirtyy seuraavan vuoden hallituksen yhdeksi lisäjäseneksi,
  • kuluvan vuoden varapuheenjohtaja siirtyy seuraavan vuoden puheenjohtajaksi,

Valitaan

  • seuralle varapuheenjohtaja,
  • yhdeksi vuodeksi kaksi lisäjäsentä, joita ei voida valita samaan tehtävään seuraavaksi vuodeksi,
  • vuorovuosina sihteeri ja taloudenhoitaja kahdeksi vuodeksi,
  • kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan,
  • muut tarpeelliset toimihenkilöt,
  • käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Kokouksen esitelmän pitää SGS:n väistyvä puheenjohtaja Tapio Halkoaho aiheesta "Kainuun Kuhmon ja Tipasjärven arkeeisten vihreäkivivyöhykkeiden korkean kromipitoisuuden basaltit - onko Kuu Kuhmosta vai Kuhmo Kuusta?".

Esityksen tiivistelmä:

Itä-Suomen arkeeisten Kuhmon ja Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeiden komatiittisista vulkaanisista seurannoista on tavattu poikkeuksellisen korkean kromipitoisuuden omaavia basaltteja. Myöhemmin saman koostumuksellisia kiviä on löydetty myös arkeeisesta ympäristöstä Moria-projektin alueelta Länsi-Québecistä, Kanadasta. Nämä basaltit sisältävät enemmän kromia (1300 – 4500 ppm) kuin mitkään muut maapallolta analysoidut basaltit, ja niille on tyypillistä myös anomaalisen korkeat nikkelipitoisuudet (200 – 1700 ppm). Suomessa stratigrafisesti nämä korkean kromipitoisuuden omaavat basaltit esiintyvät komatiitti- ja komatiittisten basalttiyksiköiden yläpuolella, muodostaen komatiiittiseurannon toiseksi ylimmän yksikön. Ylimpänä yksikkönä esiintyy ns. kromibasalttia, joka kuitenkin selkeästi linkittyy alueelta tavattavaan komatiittiseurantoon.

Näiden basalttien poikkeuksellisen koostumuksen muodostumismekanismiksi on ehdotettu magman muodostumisen ja/tai fraktioivan kiteytymisen aikana erittäin pelkistäviä olosuhteita. Alhainen hapen fugasiteetti on estänyt kromiitin kiteytymisen ja pienentänyt nikkelin oliviini/sula-jakaantumiskerrointa oliviinin fraktioitumisen aikana, mikä on aiheuttanut kromin ja nikkelin rikastumisen jäännössulaan (Halkoaho ym. 2000).

 

Kirjallisuutta

Halkoaho, T., Liimatainen, J., Papunen, H. & Välimaa, J., 2000. Exceptionally Cr-rich basalts in the komatiitic volcanic association of the Archaean Kuhmo greenstone belt, eastern Finland. Mineralogy & Petrology 70, 105–120. https://doi.org/10.1007/s007100070016