Syysekskursio Rokua Unesco Global geoparkkiin 6.-7.10.2023

Tulethan juhlistamaan kanssamme ainutlaa­tuista ympäristöämme YK:n kansainvälisenä geodiversiteettipäivänä perjantaina 6.10. Rokuanvaaralle jääkauden muokkaamiin mai­semiin.

Geopark-seminaari vahvistaa ymmärrys­tämme geodiversiteetistä historian, kulttuu­rin ja hyvinvointimme lähteenä sekä tärkeänä matkailun, tutkimuksen ja opetuksen koh­teena. Arvokas geodiversiteetti on pohjana Unescon kansainväliselle geotieteiden ja Geoparkien ohjelmalle. Suomessa ohjelmaan kuuluvia Geoparkeja on neljä. Lisäksi yhdellä Geoparkilla on hakuprosessi käynnissä.

Seminaari esittelee Geoparkien toimintaa Suomessa ja tarjoaa tuoreita tietoja Rokua Geoparkista matkailun ja talouden vetovoima­na. Pääset myös osallistumaan ajankohtaisiin keskusteluihin Geoparkien kestävän ja vai­kuttavan tulevaisuuden edistämisestä yhdessä useiden asiantuntijoiden, päättäjien ja Suo­men Geopark-alueiden edustajien kanssa.

Perjantai 6.10. on seminaaripäivä, jonka jälkeen on mahdollisuus osallistua illalliselle. Lauantai 7.10. on retkipäivä, jossa Rokua Geoparkin ja Suomen Geologisen Seuran yhteistyöllä järjestetään retki Manamansalon saaren harjumuodostumiin ja ikiaikaiseen kallioperään. Oppaina retkellä toimivat Rokua UNESCO Global Geoparkin geologi Jari Nenonen ja ympäristökasvattaja Mikko Kiuttu.

SGS:n jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua sekä seminaariin että Manaman­salon retkelle. Seminaaripäivä on maksuton, retkipäivän kustannus SGS:n jäsenille on 50 € sisältäen kuljetuksen, opastuksen ja retkieväät.

Perjantain 6.10. lounas ja illallinen ovat oma­kustanteisia.

Majoittautumiseen on käytössä kiintiöva­raus Rokua Health & Spa Hotellissa 4.9.2023 saakka. Huonekiintiön tunnuksen saa SGS:n sihteeriltä ilmoittautumisen yhteydessä. Huo­nekiintiön kautta majoitus kustantaa 1 hen-gen huoneessa 119 €/hlö/vrk ja 2 hengen huo­neessa 75 €/hlö/vrk (huonekaveri tiedettävä varattaessa). Majoitus sisältää aamiaisen sekä kylpylän ja kuntosalin käytön.

Tarjoamme yhteiskuljetuksen Oulusta Rokualle perjantaiaamuna 6.10. (lähtö Oulun lentoasemalta 7:45 ja Oulun rautatieasemalta

8:15) sekä Rokualta Ouluun perjantaina 6.10. seminaarin jälkeen (lähtö Rokualta n. klo 16:30). Lauantaina 7.10. tarjotaan yhteiskulje­tus Ouluun retkipäivän jälkeen (lähtö Rokual­ta n. klo 16). Seminaarin ja retken tarkempi ohjelma vahvistetaan elokuun puolivälissä.

Seminaariin ja retkelle ilmoittaudutaan SGS:n sihteerille (sihteeri@geologinenseura.fi) 13.9.2023 mennessä (HUOM, Ilmoittautumisaikaa jatkettu!). Ilmoittautumisen yhtey­dessä mainitaan nimi, sähköpostiosoite, osallistuuko vain retkelle vai seminaariin ja retkelle, yhteiskyydin tarve Oulu–Rokua- ja Rokua–Oulu-välillä sekä mahdolliset ruoka­aineallergiat.

Seminaari järjestetään osana Suomen Geopark-alueiden ja LAB-ammattikorkea­koulun Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hanketta. Tapahtumasta voi tiedustella Rokua UNESCO Global Geo­parkin ympäristökasvattaja Mikko Kiutulta (mikko.kiuttu@humanpolis.fi) tai geologi Jari Nenoselta (jari.nenonen@gtk.fi).