Kuukausikokous 16.11.2023

Tervetuloa kuukausikokoukseen! Kokous pidetään 16.11.2023 klo 18:00-19:45 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 

Kokouksen esitelmän pitää Arto Itkonen aiheesta Suomen järvi-, joki- ja merisedimenttien ympäristögeologisia ongelmia ja ratkaisuja.

Esityksen tiivistelmä:

Ruoppauksia vaativien vesirakennushankkeiden kestävään toteutukseen liittyy paljon ongelmia ja ristiriitaisia paineita, jotka johtavat helposti raskaaseen lupasääntelyyn ja kalliisiin ratkaisuihin. Pohjimmiltaan ongelmat johtuvat suurelta osin sedimentin maaperästä poikkeavista ympäristögeologisista erityispiirteistä, joista voi aiheutua merkittävää vesistökuormitusta sekä kohonneita ympäristö- ja terveysriskejä. Sedimenttihankkeiden riskienhallinnassa kestävien ratkaisujen löytämiseen vaaditaan vankkaa geologista asiantuntemusta. Esitelmässä käydään läpi vesirakennushankkeiden erityispiirteistä johtuvia sedimentteihin liittyviä ongelmia. Erityisesti siinä keskustellaan sedimentin pilaantuneisuusongelman laajuudesta, vaikutuksista ja hallinnasta. Sedimenttihankkeiden lupasääntelyn menneisyys, nykytila ja mahdollinen tulevaisuus kuvataan. Esityksessä kerrotaan myös kommentoitavana olevasta uudesta in situ -sedimenttien arvioinnin ja sedimenttihankkeiden kestävän toteutuksen ohjeistuksesta. Lopuksi keskustellaan sedimentin hyötykäytön ongelmista ja ratkaisuista. Esitelmä koostuu teoriaosuuksista, joiden välissä esitellään tapausesimerkkejä.