Kuukausikokous 13.4.2023

Tervetuloa kuukausikokoukseen! Kokous pidetään 13.4.2023 klo 18:00-20:00 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 

Kokouksen esitelmän pitää professori Pertti Sarala (Oulun yliopisto) aiheesta Uudet geokemian sovellukset maaperägeologisessa malminetsinnässä. Tiivistelmä:

Jäätiköityneillä alueilla on perinteisesti käytetty jäätikön sekundääriseen kuljetukseen perustuvia indikaattoreita, kuten pintalohkareita, raskasmineraaleja ja moreenigeokemiaa malminetsintämenetelminä. Vaihtelevan jäätikköhistorian, jäätiköiden liikesuuntien ja monimutkaisen stratigrafian vuoksi alkuperän jäljittäminen voi olla vaikeaa.
Uudet pintageokemialliset näytteenotto- ja analyysitekniikat tarjoavat joukon kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä malminetsintämenetelmiä peitteisille alueille. Menetelmät mahdollistavat parhaimmillaan mineralisaatioiden tunnistamisen suoraan maapeitteen läpi kallioperästä. Näytemateriaaleina voidaan käyttää pintasedimenttejä, orgaanista ainesta, lunta ja kaasuja. Alkuainepitoisuuksien analysointiin on tarjolla iso monia erilaisia uuttotekniikkoja ja analysaattoreita.
Uusia menetelmiä on testattu viime vuosina useissa EU-rahoitteisissa projekteissa sekä myös käytännön malminetsintätutkimuksissa. Eritysesti sulfidimalmiesiintymien etsinnässä menetelmät on todettu toimiviksi, mutta myös muita malmityyppejä ja kallioperärakenteita sekä -yksiköitä voidaan tunnistaa.