Vuosikokous / Årsmöte 2.2.2023

Tervetuloa vuosikokoukseen! Kokous pidetään 2.2.2023 klo 18:00-20:00 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Linkki kokoukseen lähetetään jäsenille kokousviikolla. 

Kokousen esitelmän pitää Heikki Seppä (HY) aiheesta Uudet molekyylitason menetelmät (muinainen DNA, biomarkkerit) ekologisten muutosten ja ilmastohistorian tutkimuksessa.

Esitelmän tiivistelmä:

Sedimenteissä, maaperässä ja fossiileissa säilyvät molekyylit ja molekyylirakenteet ovat avanneet uudenlaisia mahdollisuuksia maapallon luonnonhistorian tutkimuksessa. Uusista molekyylitason menetelmistä tärkeimpiä ovat muinainen DNA ja erilaiset biomarkkerit. Kasvien ja eläinten muinaista DNA:ta on viime aikoina onnistuttu eristämään ja sekvensoimaan jopa järvisedimenteistä. Näin voi tulevaisuudessa olla mahdollista tuottaa DNA:n avulla aikasarjoja, jotka kuvastavat lajiston muutoksia tietyillä alueilla satojen tai tuhansien vuosien aikana. Suomen kaltaisessa kymmenien tuhansien järvien maassa tämä on ymmärrettävästi erittäin merkittävä mahdollisuus. Esitelmässäni kuvaan näiden uusien menetelmien perusteet geologisessa tutkimuksessa ja esittelen niiden vahvuuksia ja heikkouksia.