Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland
SUOMEKSI
PÅ SVENSKA
IN ENGLISH
 
 

Uusimmassa Geologissa (2/2018)

Minne mennä -palsta

Geologi-lehti julkaisee tästä numerosta alkaen Minne mennä -palstaa, johon kootaan tietoa esimerkiksi geologiaa sivuavista näyttelyistä, museoista tai tapahtumista.

Eräitä näkökohtia moreenin raskasmineraalitutkimusten käytöstä malminetsinnässä

Vesa Peuraniemi

Maaperän sisältämiä raskaita mineraaleja on hyödynnetty malminetsinnässä jo antiikin ajoilta alkaen. Moreenikerrostumien käyttöä malminetsinnän näytemateriaalina alettiin tutkia 1960-luvulla. Kirjoitus käy seikkaperäisesti läpi alan tutkimushistoriaa ja viimeisintä tietoa.

---

Lehdessä lisäksi raportti Geotieteiden kollokviosta Turusta sekä raportti Keski-Suomesta löydetyistä postglasiaalisiirroksista.

Koko sisältö lehden verkkoversiossa.


Geologi-lehti

Seuran jäsenlehti Geologi on ilmestynyt vuodesta 1949. Geologi julkaisee geologisia ja geologiaa sivuavia artikkeleita, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja tiedonantoja sekä kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja ja esittelyjä. Geologi ilmestyy värillisenä kuusi kertaa vuodessa ja sen painos on 1250. Lehti leviää ennen kaikkea SGS:n jäsenkunnan keskuuteen, mutta myös kirjastoihin ja harrastajille.

Lähetä artikkelien käsikirjoitukset ja tiedustelut päätoimittajalle sähköpostiosoitteeseen maija.heikkila(at)helsinki.fi.


Uusin Nro. 2/2018


Ilmestymisaikataulu 2018

  Aineisto
toimituksella
Lehti
postitetaan
Nro 1 05.02.2018 09.03.2018
Nro 2 09.04.2018 11.05.2018
Nro 3 21.05.2018 21.06.2018
Nro 4 13.08.2018 14.09.2018
Nro 5 08.10.2018 09.11.2018
Nro 6 12.11.2018 14.12.2018

Toimituksen osoite

Geologi-lehti / Maija Heikkilä
Ympäristömuutoksen tutkimusyksikkö (ECRU)
Ympäristötieteiden laitos
PL 65
00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti:
maija.heikkila(at)helsinki.fi