Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland
SUOMEKSI
PÅ SVENSKA
IN ENGLISH
 
 

Uusimmassa Geologissa (1/2019)

Laaja-alaisten geologisten resurssien hyödynnettävyydestä

Samppa Mäkelä

Laajoilla alueilla esiintyvät geologiset resurssit, kuten kiviainekset, pohjavesi ja turve poikkeavat asettavat tutkimukselle hyvin erilaisia haasteita kuin paikallisesti esiintyvistä resurssit kuten metalliset malmit, jotka ovat klassisesti olleet geologisen tutkimuksen keskiössä. Uusi väitöstutkimus pyrkii kehittämään laaja-alaisten geologisten resurssien analysointiin erikoistuneita paikkatietomenetelmiä.

Tieteen termipankki

Elina lehtonen

Tieteen termipankki on wiki-pohjainen avoin alusta tieteellisen terminologian kokoamiselle ja esittämiselle. Erityisen Geologian asiantuntijaryhmän tehtävänä on koota ja päivittää termipankkiin geologian terminologiaa.

---

Lehdessä lisäksi muun muassa SGS:n vuoden 2019 toimihenkilöiden kuvaukset.

Koko sisältö lehden verkkoversiossa.


Geologi-lehti

Seuran jäsenlehti Geologi on ilmestynyt vuodesta 1949. Geologi julkaisee geologisia ja geologiaa sivuavia artikkeleita, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja tiedonantoja sekä kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja ja esittelyjä. Geologi ilmestyy värillisenä kuusi kertaa vuodessa ja sen painos on 1250. Lehti leviää ennen kaikkea SGS:n jäsenkunnan keskuuteen, mutta myös kirjastoihin ja harrastajille.

Lähetä artikkelien käsikirjoitukset ja tiedustelut päätoimittajalle sähköpostiosoitteeseen samppa.makela(at)helsinki.fi.


Uusin Nro. 1/2019


Ilmestymisaikataulu 2019

  Aineisto
toimituksella
Lehti
postitetaan
Nro 1 28.01.2019 08.03.2019
Nro 2 15.04.2019 18.05.2019
Nro 3 13.06.2019 12.07.2019
Nro 4 15.08.2019 13.09.2019
Nro 5 18.10.2019 15.11.2019
Nro 6 02.12.2019 13.12.2019

Toimituksen osoite

Geologi-lehti / Samppa Mäkelä
Geotieteiden ja maantieteen osasto
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti:
samppa.makela(at)helsinki.fi