SGS hakee uutta toimitussihteeriä

PÄIVITYS ilmoitukseen 16.12.2019: hakuaikaa on jatkettu tiistaihin 31.12.2019 asti.
 
Vuonna 1886 perustettu Suomen Geologinen Seura (SGS) on maamme suurin ja
vanhin geologian alan yhdistys. Seuran tarkoituksena on edistää geologista ja
mineralogista tutkimusta maassamme sekä lisätä harrastusta näihin tieteisiin.
 
SGS:n jäsenlehti Geologi hakee
 
TOIMITUSSIHTEERIÄ
 
Geologi-lehti julkaisee geologisia ja geologiaa sivuavia artikkeleita, katsauksia ja
uutisia. Geologi ilmestyy värillisenä kuusi kertaa vuodessa ja leviää SGS:n jäsenkunnalle,
kirjastoihin ja harrastajille.
 
Toimitussihteerin pääasiallisena tehtävänä on toimia Geologin päätoimittajan
tukena toimitusprosessin eri vaiheissa (sisällön kokoaminen, käsikirjoitusten
valikoiminen, kielenhuolto). Toimitussihteerin vastuualueeseen kuuluu myös
Suomen Geologisen Seuran uusien verkkosivujen (käytössä 2020 alusta alkaen)
päivittäminen. Sivusto on toteutettu Drupal-sisällönhallintajärjestelmällä, eikä työ
edellytä teknisiä erityisvalmiuksia, mutta toimitussihteeriltä toivotaan mielenkiintoa
myös verkossa tapahtuvaan toimitustyöhön. Toimitussihteerin työ on vastuullista,
mutta sitä tukee ja ohjaa hyvä yhteistyö Geologin muun toimituksen, taiton
ja seuran hallituksen kanssa. Toimitussihteerin toivotaan sitoutuvan työhön
vähintään kahdeksi vuodeksi ja siitä maksetaan vuosittainen palkkio. Työ alkaa
1.1.2020. Väistyvä toimitussihteeri tarjoaa perehdytyksen toimitustyöhön.
 
Hakijoilta edellytetään
  • maisterin tutkintoa geotieteelliseltä alalta
  • erinomaista suomen kielen ja kiitettävää englannin kielen taitoa
  • kokemusta yleistajuisten tekstien kirjoittamisesta

Tohtorin tutkinto geotieteelliseltä alalta, ruotsin kielen taito ja kokemus kielenhuollosta ja toimitustyöstä lasketaan eduksi. Kannustamme pitkäjänteisiä,yhteistyökykyisiä ja viestinnästä kiinnostuneita geotieteilijöitä hakemaan paikkaa. Toimitussihteerin työ tarjoaa mahdollisuuden perehtyä suomalaiseen geotieteen toimintaan aitiopaikalta sekä kehittyä toimitustyössä ja kirjoittajana.

Muuten vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään ajantasainen CV, josta edellä mainittujen edellytysten täyttyminen käy selväksi. Hakemus liitteineen tulee lähettää sähköisenä osoitteeseen sakari.salonen@helsinki.fi 31.12.2019 mennessä. Lisätietoja nykyiseltä toimitussihteeriltä FT Sakari Saloselta: sakari.salonen@helsinki.fi