Kuukausikokous 10.11.2022

Tervetuloa kuukausikokoukseen torstaina 10.11.2022, klo 18:00–20:00. Kokous pidetään paikan päällä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokoukseen on myös mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Ethän osallistu kokoukseen paikan päällä, jos tunnet itsesi kipeäksi. Ohjeet ja linkki etäkokoukseen toimitetaan jäsenille sähköpostitse myöhemmin kokousviikolla.

Kokouksen esitelmän pitää Ville Järvinen hiljattain hyväksyttyyn väitöskirjaansa (HY) perustuen aiheesta "Näränkävaaran 2,44 Ga mafisen-ultramafisen intruusion geologia ja malmipotentiaali". Esitelmän tiivistelmä:

Fennoskandian kilveltä, erityisesti pohjois-Suomesta ja Venäjältä, löytyy lukuisia n. 2,44 Ga mafisia-ultramafisia kerrosintruusioita. Intruusiot ovat syntyneet laaja-alaisen vaippaperäisen magmatismin seurauksena, jonka alkuperäksi on esitetty vaipan pluumia. Pohjois-Suomesta tunnetaan yhteensä seitsemän tällaista suurikokoista kerrosintruusiota, joista itäisin on Kuusamossa sijaitseva Näränkävaaran intruusio.

Miten Näränkävaaran intruusio on syntynyt? Ja miten vaippaperäinen magma päätyy mantereiseen yläkuoreen? Esitelmässä luodaan lyhyt katsaus viimeaikaisiin malleihin mantereista kuorta läpileikkaavasta vaipan pluumiin liittyvästä magmaputkistosta, ja hahmotellaan Näränkävaaran intruusion mahdollista asemaa osana tällaista putkistoa. Näränkävaara eroaa muista Suomen kerrosintruusioista siinä, että sillä on erityisen paksu ja tasalaatuinen duniittinen pohja-osa. Tämän pohjaosan on tulkittu syntyneen avoimessa magmaattisessa systeemissä, ja  Näränkävaaran intruusio saattaakin edustaa suuren magmaattisen syöttökanavan jäänteitä.

Vaippaperäisen magman kanavoitunut virtaus on tunnistettu kriittiseksi tekijäksi magmaattisten Ni-Cu-PGE-sulfidimalmien synnyn kannalta. Tämän lisäksi Suomen kerrosintruusiolla tiedetään olevan korkea PGE- ja Cr-malmipotentiaali. Esitelmässä arvioidaan Näränkävaaran intruusion malmipotentiaalia näistä näkökulmista.