Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland
SUOMEKSI
PÅ SVENSKA
IN ENGLISH
 
 
Sällskapets uppgift är att befrämja den geologiska och mineralogiska forskningen i vårt land samt att öka intresset för dessa vetenskaper. För att förverkliga sina syften anordnar sällskapet möten, redigerar och utgiver vetenskapliga och populära skrifter, anordnar exkursioner samt använder sig av andra liknande medel.

Kontaktuppgifter

Sällskapet
Sekreterare Janne Hokka
Geologiska forskningscentralen
PB 96
02151 Esbo
sihteeri(at)geologinenseura.fi

Geologi-tidningen
Chefredaktör Samppa Mäkelä
Avdelningen för geovetenskaper och geografi
PB 64 (Gustaf Hällströms gata 2)
00014 Helsingfors universitet
samppa.makela(at)helsinki.fi

Bulletin
Chefredaktör Niina Kuosmanen
Institutionen för skogsekologi
Czech University of Life Sciences Prague
Kamycka 129
16500 Praha 6 - Suchdol
Tjeckien
kuosmanen.niina(at)gmail.com

Webmaster
J. Sakari Salonen
sakari.salonen(at)helsinki.fi