Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland
SUOMEKSI
PÅ SVENSKA
IN ENGLISH
 
 
Sällskapets uppgift är att befrämja den geologiska och mineralogiska forskningen i vårt land samt att öka intresset för dessa vetenskaper. För att förverkliga sina syften anordnar sällskapet möten, redigerar och utgiver vetenskapliga och populära skrifter, anordnar exkursioner samt använder sig av andra liknande medel.

Kontaktuppgifter

Sällskapet
Sekreterare Janne Hokka
Geologiska forskningscentralen
PB 96
02151 Esbo
sihteeri(at)geologinenseura.fi

Geologi-tidningen
Chefredaktör Maija Heikkilä
Miljövetenskapliga institutionen
PB 65
00014 Helsingfors universitet
maija.heikkila(at)helsinki.fi

Bulletin
Chefredaktör Jussi Heinonen
Institutionen för geovetenskaper och geografi
PB 64
00014 Helsingfors universitet
jussi.s.heinonen(at)helsinki.fi

Webmaster
J. Sakari Salonen
sakari.salonen(at)helsinki.fi