Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland
SUOMEKSI
PÅ SVENSKA
IN ENGLISH
 

Styrelsen 2018

Ordförande Petri Peltonen Petri Peltonen Institutionen för geoveten-
skaper och geografi
PB 64
00014 Helsingfors universitet

petri.t.peltonen(at)helsinki.fi

Viceordförande   Kirsti Korkka-Niemi Institutionen för geoveten-
skaper och geografi
PB 64
00014 Helsingfors universitet

kirsti.korkka-niemi(at)helsinki.fi

Ekonom Aleksi Aalto Aleksi Aalto Seismologiska institutet
Institutionen för geoveten-
skaper och geografi
PB 68
00014 Helsingfors universitet
aleksi.j.aalto(at)helsinki.fi
Sekreterare Janne Hokka Janne Hokka Geologiska forsknings-
centralen
PB 96
02151 Esbo
sihteeri(at)geologinenseura.fi
Kompletterande
medlemmar
Mia Kotilainen Mia Kotilainen Institutionen för geoveten-
skaper och geografi
PB 64
00014 Helsingfors universitet

mia.kotilainen(at)helsinki.fi

  Elina Lehtonen Elina Lehtonen WSP Finland Oy
Heikasvägen 7
00210 Helsingfors

eslehton(at)gmail.com

  Anna-Liisa Kivimäki Anna-Liisa Kivimäki Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf
Banmästargatan 7 b
00520 Helsingfors
anna-liisa.kivimaki
(at)vesiensuojelu.fi

Revisorer

Kirsi Larjamo (Contesta Oy)
Perttu Mikkola (Geologiska forskningscentralen)

Suppleanter

Annika Åberg (Helsingfors universitet)
Susanne Åberg (Helsingfors universitet)