Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland
SUOMEKSI
PÅ SVENSKA
IN ENGLISH
 

Styrelsen 2017

Ordförande Mia Kotilainen Mia Kotilainen Institutionen för geoveten-
skaper och geografi
PB 64
00014 Helsingfors universitet

tfn. 029 415 0827
mia.kotilainen(at)helsinki.fi

Viceordförande Petri Peltonen Petri Peltonen Aurora Exploration Ltd.
Barnets Borgs väg 11 C 28
00250 Helsingfors

tfn. 040 7590 198
petri.peltonen(at)auroraexploration.fi

Ekonom Niina Junno Niina Junno Seismologiska institutet
Institutionen för geoveten-
skaper och geografi
PB 68
00014 Helsingfors universitet
niina.junno(at)helsinki.fi
Sekreterare Riina Puttonen Riina Puttonen Institutionen för geoveten-
skaper och geografi
PB 64
00014 Helsingfors universitet
sihteeri(at)geologinenseura.fi
Kompletterande
medlemmar
Jussi Leveinen Jussi Leveinen Institutionen för samhälls-
och miljöteknik
Geobyggande
Aalto-universitetet
PB 16200
00076 AALTO

tfn. 040 7232 215
jussi.leveinen(at)aalto.fi

  Timo Kinnunen Timo Kinnunen NTM-centralen i Nyland
Semaforbron 12 B
PB 36
00521 Helsingfors
tfn. 029 502 1405
timo.kinnunen(at)ely-keskus.fi
  Asko Käpyaho Ako Käpyaho Geologiska forsknings-
centralen
PB 96 (Betongblandar-
gränden 4)
02151 Esbo
tfn. 029 50 32327
asko.kapyaho(at)gtk.fi

Revisorer

Kirsi Larjamo (Contesta Oy)
Perttu Mikkola (Geologiska forskningscentralen)

Suppleanter

Henrik Kalliomäki (Helsingfors universitet)
Esa Heilimo (Geologiska forskningscentralen)