Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland
SUOMEKSI
PÅ SVENSKA
IN ENGLISH
 

Bli medlem av Geologiska Sällskapet i Finland

Till inhemsk medlem kan sällskapet på förslag av två medlemma invälja varje finsk undersåte som genom sin kunskap eller verksamhet anses kunna befrämja sällskapets syften.

Medlemsansökan (pdf)
Medlemsansökan (doc)

Medlemsavgift

Normal: 55 €
Studerande (grundexamen), pensionär: 25 €
Avgift innehåller Geologi-tidningen.

Medlemsansökan till Sällskapets sekreterare

Riina Puttonen
Institutionen för geovetenskaper och geografi
PB 64
00014 Helsingfors universitet
sihteeri(at)geologinenseura.fi