Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland
SUOMEKSI
PÅ SVENSKA
IN ENGLISH
 
 

Suomen Geologinen Seura (SGS) on suurin ja vanhin geologian alan yhdistys Suomessa. Se perustettiin vuonna 1886. Seuran tarkoituksena on edistää geologista ja mineralogista tutkimusta maassamme sekä lisätä harrastusta näihin tieteisiin. Suomen Geologisen Seuran tärkein tehtävä on aina ollut järjestää kokouksia, joissa on pidetty tieteellisiä esitelmiä. SGS järjestää temaattisia 1–3-päiväisiä symposioita, kongresseja ja ekskursioita.

Kokousten lisäksi toinen merkittävä SGS:n aktiviteetti on julkaisutoiminta. Seuralla on sarja nimeltään Bulletin of the Geological Society of Finland. Vuoden 1949 alusta on myös julkaistu jäsenlehteä nimeltä Geologi. Siinä julkaistaan lyhyitä tieteellisiä artikkeleja, SGS:n tiedonantoja, kertomuksia ekskursioista, kongresseista ja symposioista, kirja-arvosteluja ja jäsenuutisia.

Yhteystiedot

Seura
Sihteeri Janne Hokka
Geologian tutkimuskeskus
PL 96
02151 Espoo
sihteeri(at)geologinenseura.fi

Geologi-lehti
Päätoimittaja Samppa Mäkelä
Geotieteiden ja maantieteen osasto
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto
samppa.makela(at)helsinki.fi

Bulletin
Päätoimittaja Niina Kuosmanen
Metsäekologian laitos
Czech University of Life Sciences Prague
Kamycka 129
16500 Praha 6 - Suchdol
Tšekki
kuosmanen.niina(at)gmail.com

Webmaster
J. Sakari Salonen
sakari.salonen(at)helsinki.fi

SGS sosiaalisessa mediassa:
Facebook Twitter

Some-vastaava
Kaisa Nikkilä
kaisa.nikkila(at)abo.fi