Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland
SUOMEKSI
PÅ SVENSKA
IN ENGLISH
 

Hallitus 2017

Puheenjohtaja Mia Kotilainen Mia Kotilainen Geotieteiden ja
maantieteen laitos
PL 64
00014 Helsingin yliopisto

puh. 029 415 0827
mia.kotilainen(at)helsinki.fi

Varapuheenjohtaja Petri Peltonen Petri Peltonen Aurora Exploration Ltd.
Lastenlinnantie 11 C 28
00250 Helsinki

puh. 040 7590 198
petri.peltonen(at)auroraexploration.fi

Taloudenhoitaja Niina Junno Niina Junno Seismologian instituutti
Geotieteiden ja
maantieteen laitos
PL 68
00014 Helsingin yliopisto
niina.junno(at)helsinki.fi
Sihteeri Riina Puttonen Riina Puttonen Geotieteiden ja
maantieteen laitos
PL 64
00014 Helsingin yliopisto
sihteeri(at)geologinenseura.fi
Lisäjäsenet Jussi Leveinen Jussi Leveinen Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos
Georakentaminen
Aalto-yliopisto
PL 16200
00076 AALTO
puh. 040 7232 215
jussi.leveinen(at)aalto.fi
  Timo Kinnunen Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B
PL 36
00521 Helsinki
puh. 029 502 1405
timo.kinnunen(at)ely-keskus.fi
  Asko Käpyaho Ako Käpyaho Tieteellinen tutkimus
Geologian tutkimuskeskus
PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02151 Espoo
puh. 029 50 32327
asko.kapyaho(at)gtk.fi

Toiminnantarkastajat

Kirsi Larjamo (Contesta Oy)
Perttu Mikkola (GTK)

Varatoiminnantarkastajat

Henrik Kalliomäki (HY)
Esa Heilimo (GTK)


Geologisen seuran edustajat

Suomen kansallinen geologian komitea
Petri Peltonen (Aurora Exploration Ltd.)

Ikiroutatutkimuksen ja -tekniikan Suomen kansalliskomitea
Petri Lintinen (GTK)

Walter ja Lisi Wahls stiftelsen hallitus
Annakaisa Korja (HY)

The European Association for the Conservation of the Geological Heritage (ProGEO) -järjestö
Tapio Kananoja (GTK)

25.01.2012